1  
การขับเคลื่อน การจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ผลการหารือได้เลือกพื้นที่ "ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง" เป็นพื้นที่นำร่องในการใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำแนวทางเกษตรสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาและให้การเรียนรู้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการพระราชดำริ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร 4.0 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดระยอง (เกษตร 4.0) ตามที่นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอ


ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ 02 770 7461
แฟกซ์ 02 770 7462
อีเมล contact@learningrayong
สงวนลิขสิทธิ์ 2560 - ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์